دستگاه‌های همراه حضور غیاب نانوواچ

دستگاه اثر انگشت نانوواچ راهکار ارزان و به صرفه‌ای است که با قابلیت اطمینان ۱۰۰ درصدی برای تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها با هر تعداد نیرو یا پرسنل مناسب است.

دستگاه اثر انگشت سیار نانوواچ برای کسب و کارهایی که امکان استفاده از دستگاه ثابت را ندارند بسیار کارآمد است. با وجود دستگاه قابل حمل اثر انگشت نانوواچ، کسب و کارها می‌توانند در سایت‌های مختلف کاری کارکرد پرسنل را ثبت کنند. دستگاه اثر انشگت سیار نانوواچ به شبکه ابری سامانه متصل است، بدین معنا که اطلاعات در هر لحظه در سامانه به روز می‌شود.

دستگاه اثر انگشت نانوواچ

دستگاه اثر انگشت سیار نانوواچ برای کسب و کارهایی که امکان استفاده از دستگاه ثابت را ندارند بسیار کارآمد است. با وجود دستگاه قابل حمل اثر انگشت نانوواچ، کسب و کارها می‌توانند در سایت‌های مختلف کاری کارکرد پرسنل را ثبت کنند. دستگاه اثر انشگت سیار نانوواچ به شبکه ابری سامانه متصل است، بدین معنا که اطلاعات در هر لحظه در سامانه به روز می‌شود.