اطلاعاتی درباره تعرفه‌های استفاده از حضور و غیاب نانوواچ

یکی از بزرگترین دغدغه‌های هر کسب و کاری میزان بازگشت سرمایه یا همان نرخ بازگشت سرمایه است، با توجه به این موضوع که مهم‌ترین سرمایه هر سازمان افراد یا پرسنل آن هستند، همواره این مهم مطرح است که بتوانیم درکی صحیح از عملکرد یا همان ارزیابی عملکردِ افراد را به صورت لحظه‌ای و آنی داشته باشیم. در نتیجه میزان هزینه‌ای که برای این مهم انجام می‌دهیم در دراز مدت به رشد کسب و کار می‌انجامد، که این مورد خود باعث حال بهتر سازمان و افراد تشکیل دهنده آن می‌شود. لذا نانوواچ همواره سعی می‌کند در دستیابی به این مهم که خود یک مسؤلیت اجتماعی با ارزش است با به حداقل رسانی هزینه‌ها برای کسب و کارها مطابق پلن‌های مشخص شده در زیر این کار را به نحو احسن انجام دهد.

"امید است استفاده از نانوواچ باعث رشد روز افزون کسب و کار شما گردد."