دستگاه‌های ثابت حضور و غیاب نانوواچ

دستگاه اثر انگشت نانوواچ راهکار ارزان و به صرفه‌ای است که با قابلیت اطمینان ۱۰۰ درصدی برای تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها با هر تعداد نیرو یا پرسنل مناسب است.

دستگاه ثبت اثر انشگت ثابت نانوواچ با اتصال وای فای در هر لحظه اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به سرورهای نانوواچ منتقل می کند. در این صورت، نیازی نیست در پایان ماه دستگاه را به کامپیوتر وصل کرده و اطلاعات را وارد سامانه دیگر کنید، نانوواچ برا پایه سیستم ابری است، اطلاعات پرسنل به محض ورود، در تمامی سامانه به روز می‌شود.

 دستگاه اثر انگشت ثابت

دستگاه ثبت اثر انشگت ثابت نانوواچ با اتصال وای فای در هر لحظه اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به سرورهای نانوواچ منتقل می کند. در این صورت، نیازی نیست در پایان ماه دستگاه را به کامپیوتر وصل کرده و اطلاعات را وارد سامانه دیگر کنید، نانوواچ برا پایه سیستم ابری است، اطلاعات پرسنل به محض ورود، در تمامی سامانه به روز می‌شود.