Skip links

وبلاگ

تغییرات نسخه جدید نانوواچ

در این بـروزرسـانی امکان تـعریف انـواع درخـواسـت بـه پـنل افـزوده خـواهـد شـد،بــطوری که صــاحبین کسب‌وکار، امکان تــعریف انــواع مــرخصیهــای ســاعتی
مشاهده
درگ